بیمه لین
02166716591
خیابان ولیعصر- جنب خیابان رازی

بیمه نامه شما درست صادر شده است و نگران نباشید.ملاک کارت ماشین وزن ناخالص(خودرو با بار) می باشد و ملاک بیمه وزن خالص بار میباشد.

خیر.بیمه شخص ثالث مربوط به افراد زیاندیده می باشد.مقصر با خریداری بیمه نامه بدنه می تواند خسارات احتمالی خود را جبران نماید

من کامیون بنز ۱۹۲۱ که ظرفیت روی کارت ۱۹ تن نوشته شده در بیمه نامه ۱۰ تن زدند آیا مشکلی در پرداخت خسارت ایجاد می شود کلا در مورد ظرفیت بارکشها توضیحاتی بفرمائید؟

بیمه نامه شما درست صادر شده است و نگران نباشید.ملاک کارت ماشین وزن ناخالص(خودرو با بار) می باشد و ملاک بیمه وزن خالص بار میباشد.

در خصوص پرداخت دیه چنانچه حکم دیه در مرداد ماه ۱۳۹۰ صادر و قطعی گردیده باشد ولی پرداخت مبلغ دیه در دی ماه یا بهمن ماه ۱۳۹۰ صورت پذیرد با توجه به تغییر نرخ دیه کدام مبلغ ملاک پرداخت خواهد بود ؟

ملاک پرداخت دیه تاریخ قطعیت رای می باشد.

آیا برای پرداخت دیه حکم دادگاه کافی است یا بایستی این حکم در دادگاه به اجرا گذارده شود. لازم به ذکر است که حکم قطعی است؟

خیر.در صورت قطعی شدن رای با ارائه رای قطعی می توانید خسارت را دریافت نمایید.

من یک دستگاه اتومبیل را ۴ ماه پیش قولنامه کردم و ۲ ماه پیش تصادف کردم که بیمه چکی را برای پرداخت خسارت صادر کرد اما به علت عدم انتقال سند از طرف مالک در آن تاریخ چک به نام مالک قبلی بوده و به من پرداخت نگردید، به علت بعد مسافت امکان حضور مالک قبلی نیز وجود ندارد چگونه می توان چک را از بیمه ایران دریافت نمود؟

از مالک یک وکالتنامه دریافت نمایید و یا پس از انتقال سند مراجعه نمایید.

می خواستم بدونم که بیمه شخص ثالث برای هزینه درمان را بیمارستان های خصوصی تهران قبول می کنند یا نه؟

بیمه شخص ثالث هزینه های بیمارستانی را پرداخت نمی کند . فقط میزان غرامت دیه را که معمولا مبلغ آن بیشتر از هزینه های بیمارستانی می شود پرداخت می کند

مدارک بیمه ثالث خودرو اینجانب با ۱۳ سال تخیفیف مفقود شده است.شعبه بیمه گذار بیان می دارد که جهت تمدید بیمه جدید در سال جاری تخفیف شامل خودرو نمی گردد و در صورت عدم استفاده از بیمه نامه سال آینده از تخفیف می توانم استفاده کنم. آیا این ادعا صحت دارد؟در صورت صحت این ادعا به چه دلیل نباید امسال از این تخفیف برخوردار شوم؟

روال بر این منوال می باشد زیرا تا ۲ سال امکان سوء استفاده از بیمه نامه شما وجود دارد.اما با عنایت به اینکه شما دارای ۱۳ سال تخفیف عدم خسارت می باشید ، اگر این تخفیفات در بیمه نامه شما درج شده باشد می توانید با در دست داشتن سند و کارت شناسایی به بالاتر از ۴ راه مخبرالدوله مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران مراجعه نمایید و از تخفیفات استفاده نمایید.

در صورتی که زیاندیده حادثه فاقد گواهینامه باشد شرکت بیمه خسارت جانی یا مالی وی را پرداخت می کند؟

بله.داشتن یا نداشتن گواهینامه فرد زیاندیده تاثیری در پرداخت خسارت ندارد.

بیمه نامه ثالث بنده مربوط به ملت است. اگر عوض کنم به بیمه ایران سوابقش و عدم خسارتش منتقل می شود؟

بله، اگر به بیمه ایران مراجعه نمایید سوابق عدم خسارت شما منتقل می شود.

بنده سال پیش تصادف نمودم ویکی از فرزندانم دجار نقص عضو از ناحیه یک چشم و یک گوش شده است . بیمه شخص ثالث چه خدمتی در این زمینه میدهد؟

اگر فرزند شما از راننده مقصر شکایت نماید می تواند طبق رای دادگاه دیه خود را دریافت نماید.

درصورتی که دو وسیله نقلیه باهم تصادف نموده و کلیه سرنشینان دو وسیله ازبین بروند (فوت نمایند)-ویکی از وسائل نقیله مقصر ۱۰۰ درصد باشد -نحوه جبران بیمه ای سرنشینان وسیله مقصر چگونه است؟

تمام سرنشینان خودرو مقصر غیراز راننده مقصر، شخص ثالث محسوب می شوند.(وفق ظرفیت مجاز مندرج در کارت انتظامی) و راننده مقصر از محل سرنشین قابل جبران است.

من به شخصی خسارت زده ام و افسر هم مقصر بودن من را تایید کرده. من با علم اینکه خسارت بیمه شخص ثالث به طرف مقابلم تعلق میگیرد خودروی خود را تعمیر نمودم. اشکالی در روند پرداخت خسارت پیش نمی آید؟!

اگر کروکی نداشته باشید خسارت پرداخت نمی شود و شما باید کروکی تهیه نمایید.

بنده با خودرو ۲۰۶ خود با دنده عقب به یک پراید زدم و شایع شده که ضررهای ناشی از حرکت دنده عقب راننده مقصر از سوی بیمه پرداخت نمی شود. آیا چنین امری صحیح است؟ لطفا راهنمایی کنید.

خیر،پوشش دارد. البته باید حتما کروکی پلیس باشد.

اگر در یک تصادف که ۲ نفر فوت و یک نفر مجروح شده اند و مقصر ۵۰-۵۰ باشد نحوه پرداخت خسارت مصدومان و فوت شدگان چگونه میباشد؟

هر کدام از خودروها و سرنشینان آن می توانند نیمی از خسارتشان چه مالی چه جانی را از محل بیمه نامه های یکدیگر دریافت نمایند یعنی باید دو پرونده تشکیل شود

آیا امتیاز عدم خسارت اتومبیل ( بیمه سرنشین و شخص ثالث ) در سوابق فروشنده خودرو برای اتومبیل جدید محفوظ می ماند یا به خریدار خودرو منتقل می گردد ؟

در صورتی که شما یک بیمه نامه بدون تخفیف برای خودروی قبلی صادر بفرمایید می توانید تخفیفات آن بیمه نامه را به خودروی جدیدی که سند آن بنام شما شده است منتقل نمایید.

تفاوت کرایه شخصی با کرایه بیابانی درموقع بیمه کردن ماشینهای مسافرکش چیست؟

حق بیمه کرایه شخصی ۲۰% و کرایه بیابانی ۳۵% اضافه نرخ نسبت به خودروهای شخصی دارند.

آیا خسارت جانی فردی که درقسمت بار وانت یا کامیون سواربوده از محل ثالث همان خودرو قابل رسیدگی می باشد؟

خیر، طبق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث ، مصوبه هیات وزیران و بخشنامه شماره ۹۷۲۰ مدیریت اتومبیل قابل پرداخت نیست.

من با یک دستگاه پژو ۲۰۶ مدل سال ۹۰ تصادف کردم که ایشان ادعا می کند که علاوه بر هزینه تعمیر و صافکاری ماشین هزینه افت قیمت ماشین را هم می خواهد ! آیا این ادعا درست است و در صورت درست بودن ، بیمه تقبل می کند؟

بیمه افت خودرو را تقبل نمی نماید یعنی پوشش ندارد.افت خودرو در صورت درخواست زیاندیده باید از طرف شخص مقصر پرداخت گردد.

در صورتی که در یک حادثه فرد مقصر قبل از نشان دادن ماشین خود به کارشناس تعیین خسارت آن را تعمیر و باز سازی کرده باشد تکلیف فرد زیان دیده چه خواهد شد ؟ (در حال حاضر بیمه طرف حساب فرد مقصر زیر بار خسارت نمی رود.)

متاسفانه بازسازی قبل از بازدید خودرو منجر به عدم پرداخت خسارت می شود و زیاندیده باید از طریق مراجع قضایی شکایت و پیگیری نماید،و نباید بعد از تصادف قبل از کارشناسی بیمه خودرو را تعمیر کرد.

در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر حادثه گواهینامه معتبر با وسیله نقلیه نداشته باشد ولی بیمه نامه داشته باشد پرداخت خسارت صورت میگیرد .(شرایط پرداخت)؟

در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر حادثه گواهینامه معتبر با وسیله نقلیه نداشته باشد ولی بیمه نامه داشته باشد پرداخت خسارت صورت میگیرد .(شرایط پرداخت)؟

اگر اعتبار گواهینامه راننده ای به پایان رسیده باشد و راننده تصادف کند آیا بیمه خسارت وارده را پرداخت می کند؟

بیمه در چنین مواردی از راهنمایی و رانندگی در مورد اعتبار گواهینامه استعلام می گیرد در صورتیکه راهنمایی و رانندگی فرد را مجاز به رانندگی بداند خسارت پرداخت می شود.

در نیشابور تصادف کردیم اما ساکن قم هستیم و در این تصادف یکی از سرنشینان ما آسیب دیده و به علت آسیب شدید و فاصله زیاد تا نیشابور ، امور مربوط به پزشکی قانونی را با گرفتن نیابت قضایی در قم انجام دادیم. طبق قانون برای تشکیل پرونده (دیه) در بیمه ایران باید در چه شهری پرونده تشکیل شود؟ در قم یا نیشابور؟

اگر در نیشابور انجام دهید بهتر است یعنی سیکل رسیدگی به پرونده شما سریعتر انجام می گردد. اما با داشتن نیابت قضایی می توانید در قم نیز تشکیل پرونده دهید. ولی با کمی تاخیر بیشتر به پرونده شما رسیدگی می گردد.

پرداخت دیه خسارت جانی ناشی از تصادف اتومبیلی که دارای بیمه سرنشین وشخص ثالث هست باید توسط بیمه، محل حادثه پرداخت شود یا محلی که اتومبیل بیمه شده است؟

با توجه به مکاتباتی که بین بیمه و دادگاه در مورد پرداخت خسارت وجود دارد شما در شهری که تصادف نمودید می توانید اقدام به دریافت خسارت نمایید(بدون توجه به محل صدور بیمه نامه)

من مدارک ماشینم رو از جمله کارت بیمه رو گم کردم. اولا باید چه کاری برای المثنی انجام بدم . دوم اینکه ۳ سال عدم خسارت داشتم آیا اون ۳ سال باطل میشه یا خیر؟

شما با در دست داشتن مدارک خودرو و کارت شناسایی معتبر به واحد صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه نمایید و گواهی المثنی بیمه نامه خود را دریافت نمایید.زمان تمدید بیمه نامه، بیمه جدید شما بدون تخفیف عدم خسارت و بدون جریمه نداشتن کوپن صادر می شود و در صورت نداشتن خسارت سال آینده بیمه بعدی شما با ۴ سال تخفیف تمدید می گردد.

بیمه نامه ام که شامل ۳ سال تخفیف بود را گم کرده ام و از بیمه گواهی دریافت کرده ام،آیا تخفیفات بنده محفوظ است؟

خیر،طبق مصوبه شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گری تخفیفات شما در سال جدید اعمال نمی شود.

آیا بیمه شخص ثالت و سرنشین شامل راننده نیز می گردد؟

پوشش سرنشین شامل راننده می باشد که اکنون بنام پوشش مسبب حادثه ارائه می شود

 

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.